POLÍTICA MEDIAMBIENTAL DE GLÒRIES

El Centre Comercial Glòries està decididament involucrat en la protecció de l'entorn i en aquest sentit, es compromet a desenvolupar la seva activitat amb el màxim respecte pel medi ambient seguint les següents premisses:

• Assegurar el compliment de la legislació ambiental vigent, així com els requisits voluntaris que se subscriguin fent-los formar part de la seva política corporativa.

• Promoure l'estalvi i l'eficiència del consum energètic, així com la producció d'energies renovables en els edificis gestionats.

• Controlar i minimitzar el consum d'aigua així com promoure el seu estalvi.
• Controlar i minimitzar la generació de residus, aplicant mesures per a una major segregació d'aquests i donant prioritat al reciclatge i la reutilització.

• Assignar els mitjans i les responsabilitats necessàries per garantir la millora contínua del sistema, fomentant la recerca i desenvolupament de nous processos que tendeixin a minimitzar i prevenir els impactes ambientals de les nostres activitats.

• Formar, entrenar, fomentar i sensibilitzar a tots els àmbits al personal de la companyia per assegurar que l'objectiu bàsic de prevenció de la contaminació i protecció de l'entorn és entès i assumit per les persones de la nostra organització.

• Involucrar als nostres proveïdors i empreses subcontractades en el nostre sistema de gestió ambiental quan estiguin treballant a les nostres instal·lacions.

• Desenvolupar projectes que puguin implicar els usuaris de les nostres instal·lacions al respecte pel medi ambient.

Alguns dels gestos quotidians que realitza Glòries per contribuir a un món més sostenible són les següents instal·lacions:

• Plata fotovoltaica d'autoconsum 170kwp de potència amb la qual evitem l'emissió de 87 tones de CO2 a l'entorn.
• El Sistema Controlli d'apagat / encès automàtic de la il·luminació per aprofitar el màxim la llum natural.
• Plaques solars tèrmiques que generen aigua calenta sanitària (ACS) per a les botigues.
• Fluxors de servei eficient en tots els lavabos.
• Detectors de presència a totes les aixetes dels serveis.
• Un sistema de recollida selectiva de residus d'envasos lleugers i paper-cartró per a totes les botigues.
• Un punt de recollida de piles usades per al seu posterior tractament especialitzat (en el punt d'informació).
• Control de reg automàtic a les zones verdes.

Tot això ha suposat una disminució del consum elèctric de l'5.3%, que correspon a una reducció de 71,4 tones de CO2 emeses a l'entorn.

Moltes de les botigues de Glòries tenen a més implementats sistemes que contribueixen a un món més sostenible promovent el reciclatge i l'eficiència energètica.

Glòries continua buscant formes innovadores de promoure la cura del medi ambient. Si tens algun suggeriment, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a pac.glorias@ext.urw.com